IppE
Watched episode 7 - 8 of Irozuku Sekai no Ashita kara