Add to List

Sengoku BASARA Two: Ryuko, Itadaki no Chikai! Atsuki Mirai e Kakeru Tamashii!!

An extra episode included on the 7th DVD.