Add to List

Zhongguo Hao Gushi

A collection of works selected and produced by Tencent Penguin Pictures in co-operation with different studios.

#01: 日暮之隙 - Rimu Zhi Xi
#02: 速滑少年 - Su Hua Shaonian
#03: 秋的魔法世界 - Qiu de Mofa Shijie
#04: 一梦 - Yi Meng
#05: 天桥 - Tianqiaoi
#06: 食光飞逝 - Si Guang Feishi
#07: 醒狮开泰 - Xing Shi Kai Tai
#08: 补天后人 - Bu Tian Houren
#09: 丝念 - Si Nian
#10: 神农 - Shennong
#11: 想去看蓝天 - Xiang Qu Kan Lan Tian
#12: 高山流水 - Gaoshan Liushui
#13: 悯农 - Min Nong
#14: 海洋奇缘 - Haiyang Qi Yuan
#15: 游子吟 - Youzi Yin
#16: 凿壁借光 - Zao Bi Jieguang
#17: 我的英雄 - Wo de Yingxiong
#18: 精卫填海 - Jingwei Tian Hai
#19: 夸父追日 - Kua Fu Zhui Ri
#20: 幸福时节 - Xingfu Shijie
#21: 匆匆 - Congco...

Read More

Description

A collection of works selected and produced by Tencent Penguin Pictures in co-operation with different studios.

#01: 日暮之隙 - Rimu Zhi Xi
#02: 速滑少年 - Su Hua Shaonian
#03: 秋的魔法世界 - Qiu de Mofa Shijie
#04: 一梦 - Yi Meng
#05: 天桥 - Tianqiaoi
#06: 食光飞逝 - Si Guang Feishi
#07: 醒狮开泰 - Xing Shi Kai Tai
#08: 补天后人 - Bu Tian Houren
#09: 丝念 - Si Nian
#10: 神农 - Shennong
#11: 想去看蓝天 - Xiang Qu Kan Lan Tian
#12: 高山流水 - Gaoshan Liushui
#13: 悯农 - Min Nong
#14: 海洋奇缘 - Haiyang Qi Yuan
#15: 游子吟 - Youzi Yin
#16: 凿壁借光 - Zao Bi Jieguang
#17: 我的英雄 - Wo de Yingxiong
#18: 精卫填海 - Jingwei Tian Hai
#19: 夸父追日 - Kua Fu Zhui Ri
#20: 幸福时节 - Xingfu Shijie
#21: 匆匆 - Congcongi
#22: 迁 - Qian
#23: 女孩和捻角羊 - Nühai He Nian Jue Yang
#24: 仰望星辰 - Yangwan Xingcheni
#25: 归音 - Gui Yin
#26: 盘古开天 - Pangu Kai Tian
#27: 中国动画70年 辉煌在延伸 - Zhonguo Donghua 70 Nian: Huihang Zai Yanshen
#28: 龙舟记 - Longzhou Ji
#29: 汉口往事 - Hankou Wanshi
#30: 加油 - Jiayou

Planning
22 Users
Dropped
4 Users
Current
3 Users
Completed
1 Users
Paused
0 Users

Tags