Add to List

Tokyo Loop

A series of 16 "short stories" created by the creator's group Images Forum. The stories are:

Tokyo Strut (Sato Masahiko, Ueta Mio)
Tokyo Trip (Tanaami Keiichi)
Fishing Vine (Seike Mika)
Yuki-chan (Oyama Kei)
Dog & Bone (Shiriagari Kotobuki)
Public Convenience (Tabaimo)
TOKYO (Uda Atsuko)
Black Fish (Aihara Nobuhiro)
Unbalance (Ito Takashi)
Tokyo Girl (Shimao Maho)
Manipulated Man (Wada Atsushi)
Nuance (Murata Tomoyasu)
Hashimoto (Furukawa Taku)
Funkorogashi (Kuri Yoji)
Fig (Yamamura Koji)
12 O’Clock (Iwai Toshio)

Description

A series of 16 "short stories" created by the creator's group Images Forum. The stories are:

Tokyo Strut (Sato Masahiko, Ueta Mio)
Tokyo Trip (Tanaami Keiichi)
Fishing Vine (Seike Mika)
Yuki-chan (Oyama Kei)
Dog & Bone (Shiriagari Kotobuki)
Public Convenience (Tabaimo)
TOKYO (Uda Atsuko)
Black Fish (Aihara Nobuhiro)
Unbalance (Ito Takashi)
Tokyo Girl (Shimao Maho)
Manipulated Man (Wada Atsushi)
Nuance (Murata Tomoyasu)
Hashimoto (Furukawa Taku)
Funkorogashi (Kuri Yoji)
Fig (Yamamura Koji)
12 O’Clock (Iwai Toshio)

Planning
400 Users
Completed
281 Users
Dropped
18 Users
Paused
8 Users
Current
6 Users

Tags