Yoshino

ๅ‰้‡Ž

Chiaki's classmate. She seems to be the most responsible and level-headed among the characters her age.

3