Atsuko Oshieda

押枝あつこ
Yoshikos homeroom teacher. She tries to teach Yoshiko but to no avail.
3