Toneri Ootsutsuki

大筒木トネリ
16
Toneri is a descendant of Kaguya Ootsutsuki who seems to possess a similar power to the Rikudou Sennin.
Popularity