Wangji Lan

蓝忘机, Lan Zhan (蓝湛), HanGuang-Jun (含光君)
Lan Wangji is the second young master of the Lan clan. Titled as HanGuangJun Lan Wangji is one of the Two Jades of Lan alongside his older brother Lan Xichen.
233