Wangji Lan

蓝忘机, Lan Zhan (蓝湛),HanGuang-Jun (含光君)

Lan Wangji is the second young master of the Lan clan. Titled as HanGuang-Jun, Lan Wangji is one of the Two Jades of Lan alongside his older brother, Lan Xichen.

104