Kyoushirou

狂死郎
5
Dozing Kyoushirou is a money changer in Wano Countrys Flower Capital working for the Kurozumi Family.
Popularity