Komachiyo

狛ちよ
Komachiyo is a komainu that resides in the Kuri region of Wano Country.Source: One Piece Wikia
Popularity