Yashima

Sekirei No. 84
Yashima is a Sekirei who has an abusive Ashikabi. She is a power type that wields a giant hammer.
Popularity