Masayoshi Komi

古見将賀
Masayoshi Komi is Shoukos father. He is seen as a dandy middleaged man.
15