Mikajima

巳鹿島
AV scout and childhood friend of the novelist Mikoshiba.