Shou Ki

姫昌, Chang Ji, Buou, Wen Wang Zhou
King of the Seiki west region.