Kouzou Minashiro

皆城公蔵
Kouzou Minashiro is the father of Soushi Minashiro and Tsubaki Minashiro. The previous commander of Alvis and headmaster of the school on Tatsumiya Island. Kouzou dies in episode 2 while making sure Kazuki gets a weapon to kill the first Festum that attacked Tatsumiyajima.