Mitaka no Haha

三鷹の母, Mitaka's Mother
Shun Mitakas mother.