Koji Takano

高野 広次
Koji is the Ashikabi of Namiji Sekirei No.73.
1