Koji Takano

高野 広次

Koji is the Ashikabi of Namiji (Sekirei No.73).