Gyobutsu Hishiyasu

Johnny

Know as Gyobutsū "Johnny". Its a fake priest and a bounty hunter. Brother of Hishiyasu Shido.