Riko Katsuragi

Katsuragi, Shouta's younger sister.