Gohei Ooji

大路吾平

Mochizou's father who runs the Oujiya shop.

(Source: Wikipedia)