Kazuo Tokumatsu

3代目 徳光 和夫, Kazuo Tokumatsu the 3rd; Toku-san