Sukeroku Yuurakutei

有楽亭助六, Hatsutaro
221
A rakugo performer who studied along side Kikuhiko
Popularity