Add To List

Netsujou Innocence

1) LV Style
2) Nine Lives
3) Yubisaki no Kiseki
4) Rasen no Tou (The Spiral Tower)
5) Feather Ring (Rasen no Tou extra)
(from B-U)

Description

1) LV Style
2) Nine Lives
3) Yubisaki no Kiseki
4) Rasen no Tou (The Spiral Tower)
5) Feather Ring (Rasen no Tou extra)
(from B-U)

Completed
23 Users
Planning
3 Users
Dropped
2 Users
Current
0 Users
Paused
0 Users