Add To List

Short Program 2

A collection of short stories by Mitsuru Adachi and published in June of 1996.

1. Haru ga Kuru Mae ni...
2. Wakaba Maaku (Subject - Wakaba)
3. Tochuugesha
4. 5×4P
5. Shindo Yon
6. Eesu o Tsubuse!
7. Spring Call
8. Yuku Haru
9. Kaeri Michi
10. Sayonara Game

Description

A collection of short stories by Mitsuru Adachi and published in June of 1996.

1. Haru ga Kuru Mae ni...
2. Wakaba Maaku (Subject - Wakaba)
3. Tochuugesha
4. 5×4P
5. Shindo Yon
6. Eesu o Tsubuse!
7. Spring Call
8. Yuku Haru
9. Kaeri Michi
10. Sayonara Game

Completed
55 Users
Planning
10 Users
Current
2 Users
Dropped
2 Users
Paused
1 Users