Add to List

China no Tori

#2 of the Uruwashi no Eikoku Series (うるわしの英国シリーズ).

#1: Tsukinode wo Matte
#3: Kuuchuuroukaku no Juunin
#4: Hanabana no Yuuutsu
#5: Tobira wo Akeru Kaze

Description

#2 of the Uruwashi no Eikoku Series (うるわしの英国シリーズ).

#1: Tsukinode wo Matte
#3: Kuuchuuroukaku no Juunin
#4: Hanabana no Yuuutsu
#5: Tobira wo Akeru Kaze

Relations

Prequel
Prequel
Tsuki no De wo Matte
Manga · Finished
Sequel
Sequel
Kuuchuuroukaku no Juunin
Manga · Finished
Planning
8 Users
Completed
4 Users
Current
1 Users
Dropped
0 Users
Paused
0 Users