Add to List

Taro-kun wa Yuganderu

A collection of oneshots:
1) Tarou-kun wa Yuganderu
2) Kono Te ga Tsuna da nai
3) Umi ni Yakusoku Shizumu
4) Sakurairo no Tsumeato
5) Tarou-kun wa Yuganderu - Extra Edition
(From Anime-tion Scanlation)

Description

A collection of oneshots:
1) Tarou-kun wa Yuganderu
2) Kono Te ga Tsuna da nai
3) Umi ni Yakusoku Shizumu
4) Sakurairo no Tsumeato
5) Tarou-kun wa Yuganderu - Extra Edition
(From Anime-tion Scanlation)

Completed
43 Users
Planning
24 Users
Current
5 Users
Dropped
3 Users
Paused
2 Users