Add to List

Naruto Gaiden: Nanadaime Hokage to Akairo no Hanatsuzuki

Description Naruto Gaiden - Nanadaime Hokage to Akairo no Hanatsuzuki is a spin-off sequel mini-series of the Naruto and part of the grand master plan of Masashi Kishimoto's "Naruto Shin Jidai Kaimaku Project."

The mini-series stars the next generation of young ninja, including Boruto Uzumaki, who is the son of Naruto Uzumaki, the Seventh Hokage of the Hidden Leaf Village.

(Source: MU)

Description

Description Naruto Gaiden - Nanadaime Hokage to Akairo no Hanatsuzuki is a spin-off sequel mini-series of the Naruto and part of the grand master plan of Masashi Kishimoto's "Naruto Shin Jidai Kaimaku Project."

The mini-series stars the next generation of young ninja, including Boruto Uzumaki, who is the son of Naruto Uzumaki, the Seventh Hokage of the Hidden Leaf Village.

(Source: MU)

Relations

Prequel
Prequel
Naruto
Manga · Finished
Sequel
Sequel
Boruto: Road to "B"
One Shot · Finished
Completed
3605 Users
Planning
227 Users
Current
173 Users
Dropped
30 Users
Paused
21 Users