Ryosuke Takahashi

高橋 良輔

Hometown: Tokyo, Japan

18