Satoru Nishizono

西園悟

Hometown: Kagoshima, Kagoshima, Japan
Blood type: A

1