Bouzu Shousan

坊主 しょうさん
Doujin Circle: Zetsubou Shiromuji