Shioko

ใ—ใŠใ“

Birth place: Aichi Prefecture, Japan Birthdate: September 15 Zodiac: Virgo Blood type: O