predia

A group of eleven girls; Terumi Izumo, Akina Okamura, Reiko Aoyama, Akane Minato, Rumina Murakami, Megumi Takeda, Reiko Sawaguchi, Ruma Matsumoto, Yuzuka Hayashi, Mai Mizumo and Sakurako.