Tooru Yoshida

้” ๅ‰็”ฐ

Yoshida Tooru was a planner and producer of films and TV series. He was also involved in several TV anime. Not to be confused with the well known animator/mecha designer/director Yoshida Tooru.