shri

Alternate names: Ebi Shri, 海老しゅり, Bannou Stream, 煩悩ストリーム, shrimpman
Birth Place: Nagano, Japan
Birth Date: January 23, 1989

Website || Pixiv