Shan Wang Wang Wang

汪汪山王

Aka Woof Woof Mountain King