Shan Wang Wang Wang

汪汪山王
Aka Woof Woof Mountain King