Shinshi Higeno

髭乃慎士
Alternative Name: Shinji Higedai