Shintarou Yoshitake

吉武真太郎
Shintarou Yoshitake is a Japanese producer and publicity manager.