Akihiko Mamashita

間々下暁彦

Akihiko Mamashita is an animator.