Kazuteru Oohashi

大橋一輝, Kazuki Oohashi
Kazuteru Ohashi is an episode director.