Shouji Ikeno

池野昭二
Shouji Ikeno is an episode director.