Ruka Konatsu

こなつるか, KONATSURUKA
Ruka Konatsu is a Japanese animator.