Monkey Punch

モンキー パンチ

Real name: Kazuhiko Katou (加藤一彦)