Keita Saiki

ケイタ サイキ

Also known as Keita Saeki (佐伯経多) for illustrations and non-adult works. In manga Arashi no Hana known as Azuma Toh.