Add to List

Kouya no Kotobuki Hikoutai Gaiden: Oozora no Harukaze Hikoutai

A short spin-off anime released on "Kouya no Kotobuki Hikoutai: Oozora no Takeoff Girls!" game app and YouTube.