Kiyoshi Satou

佐藤 清,

The wisecracking goalkeeper of the team.