Uzuki Toreishi

取石卯月

Birthday: April 20
Aircraft: HB-04

Uzuki is the fourth of the Toreishi sisters.