Hikaru Kusakabe

草壁光

Voiced by Kamiya Hiroshi in the Drama CD.

61