Saeko Noguchi

野口冴子, Noguchi-sensei
Noguchisensei is the teacher of class 53.