Takeru Amaya

天谷 武
34
Birthday:Nov 29
Gender:Male
Popularity