Add to List

Kininaru Ano Ko

Collection of shoujo short stories by Chiba Akio

1) Kininaru Ano Ko
2) Non ni Omakase
3) On-chan
4) Henteko Futari
5) Peter Sansei
6) Sabu to Chibi
7) Suteki na Shoujo Mai Okei

(Digital Edition has the short "Inu to Shounen" instead of "Sabu to Chibi" and "Suteki na Shoujo Mai Okei")

Description

Collection of shoujo short stories by Chiba Akio

1) Kininaru Ano Ko
2) Non ni Omakase
3) On-chan
4) Henteko Futari
5) Peter Sansei
6) Sabu to Chibi
7) Suteki na Shoujo Mai Okei

(Digital Edition has the short "Inu to Shounen" instead of "Sabu to Chibi" and "Suteki na Shoujo Mai Okei")

Planning
3 Users
Completed
3 Users
Current
1 Users
Dropped
0 Users
Paused
0 Users